Medjunarodna Стандарди

ЧУВАТИ

стандард HER

Ризик за здравље у хитним случајевима Compliance Систем управљања у контексту епидемије
ЕИФЕЦ ЕС2001.06: ХБИ /HERБУИ ИТ

стандард HER-S

Ризик за здравље у хитним случајевима Compliance Систем управљања у контексту епидемије
Поједностављено за МСП (микро, мала, средња предузећа)
ЕИФЕЦ ЕС2001.06: ХБИ /HER-S

БУИ ИТ