АКРЕДИТАЦИЈА  

РЕВИЗОРИ И КОНСУЛТАНТИ

Акредитација је формално признање да је организација компетентна за извођење одређених процеса, активности или задатака (који су детаљно наведени у обиму акредитације) на поуздан, веродостојан и тачан начин. Пружање акредитације мора:  

  • треба предузети непристрасно
  • бити објективан, транспарентан и ефикасан
  • користите високо професионалне компетентне проценитеље и техничке стручњаке у свим релевантним областима
  • користити проценитеље (и подизвођаче) који су поуздани, етични и компетентни како у процесу акредитације, тако и у релевантним техничким областима

Акредитација пружа поверење у сертификате и изјаве о усаглашености. Подржава квалитет резултата осигуравајући њихову сљедивост, упоредивост, ваљаност и замјењивост.